Ing. arch. Jaroslav Schwarz

* 1993 Český Krumlov

2009-2013 Gymnázium Český Krumlov
2013-2020 FA ČVUT v Praze
2019studijní stáž La Sapiensa (Itálie)
2017-2022 spolupráce s Martinem Kožnarem
2018-2020spolupráce s MÓD architekti
2020-2021spolupráce s Hideandseek
2020 -založení ateliéru LBNK architekti